کدام پایه ها در خرداد 1400 امتحان حضوری دارند؟

چرا پایه های نهم و دوازدم امتحان حضوری دارند و پایه های پایین تر هم آیا غیر حضوری و مجازی هستند.

به نقل از تسنیم، کلیه امتحانات مدارس کشور ممکن است حضوری یا غیر حضوری باشد و تا این لحظه پایه 12 و پایه 9 حضوری است.

آیا امتحانات ۱۴۰۰ نوبت دوم پایه نهم حضوری است؟ و برنامه امتحانات نهایی خرداد 1400 چگونه است.

خرداد 1400

امتحانات حضوری میشه یا مجازی؟

دوره های پایه های اول دوم سوم و چهارم و پنجم ابتدای = ارزشیابی غیر حضوری

دوره های پایه های  هفتم و هشتم = ارزشیابی حضوری

دوره های پایه های نهم = امتحانات کلا حضوری

دوره های پایه های متوسط دوم پایه دهم و یازدهم = امتحانات غیرحضوری

دوره های پایه دوازدم =  امتحانات حضوری و از 17 خرداد آغاز می شود.

شماپایه چندم هستید ؟ بنویسید خبر جدید پایه را دریافت کنید.

این صفحه را بوکمارک کنید و ذخیره کنید به محض دریافت خبر جدید در همین جا آپدیت می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !
قالب فروش فایل

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

قالب فروش فایل

محصولات زیرا حتما ببینید ...

0